Nové CD "Cľivota"

... tak, a ďalší CD nosič je na svete. Už pár rokov dozadu sme chceli  pripraviť CD nosič s piesňam tak, ako ich cítime. A v nefalšovanom podaní. Naživo. Takže teraz Vám prinášame náš piaty CD nosič s názvom "Cľivota".

A prečo "Cľivota"? Už, vybrali sme naň parobské a chlapské piesne, ktoré sú akýmsi obzretím sa za viac ako štvrťstoročím našej činnosti. Možno pohľadom späť, spomienkou na prežité chvíle, na to, čo bolo ... Tak to už býva,  takéto "slabšie" chvíľky občas postretnú každého. A my nie sme výnimkou.    Preto sme sa rozhodli tento náš výber nahrať naživo. Po novom. Nie v štúdiu.  A bez sprievodu cimbálovky. Prosto len tak s akordeónom (i bez). Tak ako to cítime. Akí sme. Ako nás poznáte a počujete.  So všetkými chybičkami a nedokonalosťami. Ale od srdca.

Samozrejme, tí, ktorým sa to páčiť nebude, počúvať nemusia.   A všetkým tým, ktorý ocenia autentickosť  a nadšenie prajeme príjemné počúvanie.

V prípade záujmu  tel: 0905 791 424, 0903 231 490, 0905 537 426

O nás

Naša láska k spevu - folklóru je stála. Kto k nej len trochu privoňal nemôže prestať. Takí sme aj my - chlapi z mužskej speváckej skupiny (MSS) Košicki špivaci. Mnohí z nás v mladosti účinkovali v rôznych folklórnych zoskupeniach. Potom sme na čas prestali, starali sa o rodinu, kariéru, ... Aby sme sa následne k svojej láske – k spevu – vrátili. Tak sme sa dali dokopy a v roku 1998 sme založili mužskú spevácku skupinu Košicki špivaci. Ako skupina sme prechádzali svojim vývojom, Prichádzali noví členovia. Ale aj pôvodní odchádzali. A tak sme stáli pri zrode aj ďalších nových speváckych skupín.

Aktuálne stálu a stabilnú zostavu skupiny Košicki špivaci tvorí 12-14 spevákov. Umeleckú taktovku  a akordeón drží v ruke Ing. Peter Tomko.

Pevne veríme, že naše vystúpenia budú motivačným faktorom pre nových záujemcov, ktorých radi privítame v našom kruhu. Ak máte radi folklór a spev predovšetkým, neváhajte nás kontaktovať.

MSS Košicki špivaci je od roku 2007 občianskym združením s oficiálnym názvom – Občianske združenie Košicki špivaci. Vzhľadom k tomu, že pôsobí v mestskej časti Košice – Sever a príslušný miestny úrad jej umožňuje stretávať sa na nácvikoch v jeho kultúrnom stredisku, Košicki špivaci ich na oplátku reprezentujú na nimi usporiadaných podujatiach.

Raz týždenne sa  stretávame  na skúškach (nácvikoch), každú stredu cca na dve hodiny. Tie sa  pre nás stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Stretnutia eliminujú a  podieľajú sa na odosobnení od bežných problémov – pracovných či súkromných – ale aj zahĺbenie sa do čara folklóru a ľudových piesní. Nácviky znamenajú aj zodpovednosť za kolektív, aby sa tento čo najlepšie zohral či zospieval a tak neustále pripravoval na svoje vystúpenia či rôzne iné prezentácie.

Z folklóru sa v dnešnej dobe síce nedá vyžiť, ale ... aspoň sa nasmejeme a užijeme si veľa zábavy.

MSS Košicki špivaci sa už viac ako dvadsaťpäť rokov zúčastňuje rôznych súťaží, festivalov a vystúpení. Na súťažiach usporiadaných Krajským osvetovým strediskom v Košiciach stále obsadzovali, aj obsadzujeme, popredné umiestnenia.  Súťaže ako „Dargovská ruža“, „Na košickej turňi“,  „Vidiečanova Habovka"  „Hlase moj ...“„A ja mojo pjeśňe...“ obyčajne končili umiestnením v zlatom pásme. Pravidelne aj nepravidelne sa zúčastňujeme rôznych folklórnych festivalov a podujatí. Medzi "naše naj môžeme zaradiťvytúpenia vo Viedni (2023, 2014), Báčskom Petrovci v Srbsku, "Jánošíkov dukát" v Rožnove pod Radhoštěm, Veltnina v Poľsku, festival vo Východnej,  či vystúpenia v Trenčianskych Tepliciach, Starej Ľubovni, na Hrebienku v Ľadovom dome,  menších regionálnych festivaloch či nezabudnuteľný Folkvlak.

Na akordeóne nás už roky sprevádza Ing. Peter Tomko, ktorý je a umeleckým vedúcim skupiny, ktorý sa podieľal aj na výbere pesničiek a vokálnej príprave MSS na ďalších CD-čkach. 

Máme za sebou aj vystúpenia na folklórnom festivale vo Východnej,  ale aj vystúpenia v STV v programe "Drišľakoviny", TV JOJ "Všetko, čo mám rád", "Folklór na Zemplíne" či vystúpenie na Polnočnej sv. omši v Dóme sv. Alžbety. V roku 2020 sme vydali náš v poradí štvrtý CD nosič " Dze to tak šumňe śpivaju". Naše pesničky sú hrané aj v Rádiu Regina Východ, najmä v relácii „Hráme jubilantom“ či "Zahrajte mi takúto". V neďalekej minulosti bodovali aj v relácii „Cimbalparáda“, ktorá bola vysielaná na celoslovenskom okruhu Slovenského rozhlasu. Trikrát sa zúčastnili aj na súťaži usporiadanej Občianskym združením Orešnica v Slanci pod názvom „Śpivanečki mojo“, kde obsadili v roku 2005 tretie, v roku 2006 prvé miesto a v roku 2009 druhé miesto. No nemožno nespomenúť aj množstvo vystúpení na rôznych jubileách, oslavách, plesoch, či firemných oslavách.

Košicki špivaci neodmysliteľne patrili k oslavám Dní mesta Košice, keď už roky svojim spevom celé popoludnie spríjemňovali návštevníkom mesta pobyt pri stánkoch remesiel v okolí Dolnej brány. 

Vo svojom repertoári máme naspievaných vyše 300 piesní, najmä z regiónov východného Slovenska. Pravidelne však dopĺňame ďalšie piesne, aby sa čo najviac priblížili čo najširšiemu spektru poslucháčov. Výber z týchto piesní máme nahraný na štyroch CD nosičoch.

Na prvom, pod názvom „Bila karčma“, je výber hlavne zo Zemplína a Šariša, „rusnácke“ ale aj pesničky zo stredného Slovenska, motivované ľudovou zábavou a ako aj z názvu vyplýva ide aj pesničky o krčme, pijatike, ap. V dvojke, pod názvom „Ej, bul ja beťar“, bol zámer naspievať piesne staršie, doteraz pomerne málo publikované a zasa z tých istých regiónov východného Slovenska, no v pomerne veľkej miere sú už zastúpené aj pesničky z Abova. V „trojke“, ako ho familiárne nazývame, sme doplnili oproti trvalému repertoáru zo Zemplína, Šariša, Abova a rusínskym piesňam aj piesne zo Spiša, Zamaguria, ale aj stredoslovenské s nosnou piesňou, po ktorej je aj názov CD nosiča „Slovensko naše“. Tento by mal vystihovať, že sa jedná o CD nosič pre široký okruh poslucháčov, teda každý by si tu mal niečo nájsť na potešenie svojej duše. Na všetkých troch CD nosičoch hudobný sprievod robila ľudová hudba zostavená a vedená vynikajúcim primášom Eduardom Tokárom zo Strážskeho, učiteľom hudby na základnej umeleckej škole.

 V jeseni 2020 sme vydali CD s názvom "Dze to tak šuňe śpivaju", kde sa o hudobný sprievod postarala Ľudová hudba Stana Baláža. Piesne na CD sú takou prechádzkou po celom východnom Slovensku, tak sú z východného Slovenska aj chlapi z Košickich śoivakov.

Náš výber piesní sa nesie v duchu, že „śpivanka muśi mraźic“ ... najmä tá, "ťahavá"... .Skúste sa aj vy na počúvanie našich piesní naladiť. Príjemné mrazenie želajú Košicki špivaci