Členovia MSS Košicki špivaci

V súčasnosti sú členmi občianského združenia MSS Košicki špivaci títo stáli členovia :

Ing. Peter Tomko, / umelecký vedúci, hudobný sprievod na akordeóne /
Ján Obrochta
Andrej Hapšták
Peter Hapšták
Ing. Peter Ondruš
Ing. Ondrej Behúň
Juraj Solár
Ján Titko
Martin Šipoš
Ing. Ján Piroško
Ing. Peter Majorský
RNDr. Marcel Kudláč
Ján Seman
Peter Veselovský

Kompletný zoznam doterajších členov Košickich špivakov :

JUDr. Anton Hencovský
JUDr. Štefan Prevozňák †
JUDr. Vladimír Kotus
Ing. Marián Hôra
Ing. Štefan Pavelka
RNDr. Ján Poprenda
Mgr. Emil Bobrik
Ján Seman
Marián Štefanko
Ladislav Mikitovič
Igor Bukajsa
Jozef Prusák
Ivan Sitár
Jozef Hnát
Štefan Rendoš †
Milan Rendoš st. †
Peter Čech
Mgr. Ľubomír Varínsky
Mgr. František Slavkovský †
Ján Obrochta
Peter Hapšták
Andrej Hapšták
Ing. Peter Tomko
Milan Eštok †
Mgr. Marián Pohanka †
Ing. Peter Ondruš
Ing. Ondrej Behúň
Ján Titko
Martin Šipoš
Juraj Solár
Juraj Sirotský
Ing. Ján Piroško
Ing. Peter Majorský
RNDr. Marcel Kudláč
Peter Veselovský